Contact

Siedziba i biuro

ul. Wilkowska 968, 43-378 Rybarzowice

fax: +48 33 817 60 81
tel: +48 33 817 70 03
mail: trade@kistenberg.com


instagram: kistenberg_official

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000605309

NIP: 5470200928
kapitał zakładowy: 211.100 zł

KISTENBERG - mail: biuro@kistenberg.com

Selected Kistenberg products

recycle

100%

of fully recyclable products.

Weiterlesen