Informace o zpracování osobních údajů – ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů byla přijata v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 119/1 ze dne 4. 5. 2016; dále jen GDPR). Cílem ochrany údajů je zejména plnění informační povinnosti dle článků 13 a 14 GDPR.

1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci webu www.kistenberg.com (dále jen webová stránka) je společnost Prosperplast 1 Společnost s ručením omezeným se sídlem Rybarzowice 43-378, ul. Wilkowska 968, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000605309, DIČ: 5470200928 (dále jen: Správce).

2. Správce může zpracovávat některé údaje, včetně osobních údajů uživatelů webové stránky, a to v souvislosti s poskytováním určitých služeb (newsletter, kontaktní formulář), případně aktivitou uživatelů na webu.

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou:
a. souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo nutnost zpracování za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) — v případě využívání služeb newsletter nebo kontaktní formulář,
b. oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě shromažďování údajů pro analytické a statistické účely, tj. ke zjištění aktivity a preferencí uživatelů webové stránky a ke zlepšení fungování webové stránky a poskytovaných služeb (zejména prostřednictvím tzv. cookies).

4. Newsletter – tato služba spočívá v pravidelném zasílání komerčních sdělení týkajících se výrobků Správce, zejména těch, které jsou prezentovány a nabízeny prostřednictvím webové stránky, tj. týkající se produktové značky „Kistenberg“. Pro přihlášení k odběru newsletteru je vyžadována výhradně e-mailová adresa. Poskytnutím své e-mailové adresy souhlasíte s využíváním této služby. Souhlas lze kdykoli odvolat.

5. Kontaktní formulář – služba, která umožňuje odeslat dotaz na Správce, zejména v souvislosti s produktovou značkou „Kistenberg“, a také komunikovat a kontaktovat Správce v ostatních záležitostech. Uživatel musí Správci poskytnout takové údaje, které Správci umožní uživatele kontaktovat. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

6. Soubory cookies jsou počítačové údaje, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo cookies.
Webová stránka využívá soubory cookies, které rozlišujeme na:
a. „nezbytné” – jsou bezpodmínečně nutné pro využívání služeb v rámci webových stránek, podporující například relaci po přihlášení uživatele,
b. „funkční” – pamatují si vybrané nastavení a ovlivňují personalizaci interfejsu,
c. „bezpečnostní” – zajišťují bezpečnost,
d. „výkonnostní” – shromažďují informace o způsobu využívání webových stránek.
Uživatel může kdykoli změnit způsob používání souborů cookies. Většina prohlížečů nabízí možnost přijímat nebo odmítat všechny soubory cookies, přijímat pouze určité typy nebo informovat uživatele vždy, když se je webová stránka pokusí uložit. Uživatel může snadno odstranit soubory cookies, které již byly v zařízení uloženy prohlížečem. Možnosti správy a odstraňování souborů cookies závisí na použitém prohlížeči. Všechny potřebné informace jsou dostupné ve funkci Nápověda ve vašem prohlížeči nebo na webové stránce http://www.aboutcookies.org/, kde je vysvětleno, jak kontrolovat a odstraňovat soubory cookies v nejpoužívanějších prohlížečích. Nezapomeňte, že blokování všech souborů cookies může způsobit potíže s fungováním webové stránky nebo zcela znemožnit použití některých funkcí.
Za účelem analýzy a používání souborů cookies využívá Správce nástroj Google Analytics (pokud uživatel nechce, aby sdílená data Google využíval, může si stáhnout doplněk prohlížeče – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

7. Vaše údaje nebudou shromažďovány déle, než je nutné, tj. pouze po dobu používání webových stránek nebo komunikace. V případě udělení souhlasu nebudeme údaje zpracovávat déle než po dobu poskytování služeb, kterých se souhlas týká.

8. Příjemcem osobních údajů mohou být subjekty, kterým jsme povinni poskytovat údaje dle platných zákonů (např. orgány činné v trestním řízení, finanční úřad), a také poskytovatele doplňkových služeb souvisejících s provozováním webových stránek nebo poskytováním služeb (v případě poskytnutí souhlasu), tj. zejména subjekty poskytující hostingové, IT, marketingové a podobné služby. Tyto subjekty se smluvně zavázaly nakládat s údaji bezpečně a v souladu se zákonem.

9. Máte právo na přístup ke svým údajům, včetně získání jejich kopie, právo na opravu údajů, právo na vymazání údajů (v určitých situacích), právo na podání stížnosti u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, právo na omezení zpracování údajů. Na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů, máte právo na odvolání tohoto souhlasu v rozsahu takto zpracovávaných údajů (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním) a právo na přenositelnost osobních údajů, tj. na převzetí od Správce vašich osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud ke zpracování dochází v souvislosti s oprávněným zájmem Správce, a to z důvodů souvisejících s konkrétní situaci uživatele, jakož i v ostatních případech, kdy právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správce (např. v souvislosti s využitím pro analytické a statistické účely.

10. Na základě vašich osobních údajů nebude Správce vykonávat automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

11. Vaše údaje nejsou poskytovány mimo EHP.
 
Poskytnutím e-mailové adresy vyjadřuje souhlas s odběrem newsletteru, který obsahuje obchodní nabídku výrobků značky Kistenberg. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací týkajících se zpracování osobních údajů najdete výše.

 

Vybrané produkty Kistenberg

recycle

100%

plně recyklovatelných výrobků.

čtěte více...